• Prisijungti
  • Registruotis

Vartotojo licencijos sutartis dėl kompiuterinės programos "DataLife Engine" naudojimo

Mielas vartotojau! Prašome jūsų perskaityti sutarties sąlygas prieš pradedant instaliaciją, kopijavimą ar kitą programos naudojimą. Instaliacija ar bet koks kitas programos panaudojimas reiškia visišką šių sąlygų sutikimą. Jei jūs besąlygiškai nesutinkate su šiomis sąlygomis, tai jūs negalite ir neturite teisių instaliuoti ar bet kaip kitaip naudoti Programos, bei ištrinti visus komponentus iš savo kompiuterio (PC).

1. Pagrindiniai terminai

1.1. Programa – "DataLife Engine" kompiuterinė programa ir jos aktuali versija (visa programa ir su komponentais), kuri yra pateikta objektyvia forma ir sudaryta iš duomenų, komandų, kodo, duomenų bazės, audio vizualizacijos darbais.

1.2. Naudojant Programą - atlikti bet kokia veikla, susijusią su programos veikimą pagal paskirtį (įskaitant ir įrašus kompiuterio atmintyje).

1.3. Techninės Pagalbos – veikla vykdoma pagal davėjo nustatytų normas ir apimtis, įskaitant informaciją ir konsultacinę pagalbą vartotojams dėl programos naudojimo.

1.4. Davėjas - Programos savininkas ir kūrėjas, kuri suteikia licenciją kitiems asmenims (Gavėjui) ir suteikia teisę naudotis Programa be jokių limitų licencijos galiojimo laikotarpį.

1.5. Gavėjas - juridinis asmuo arba verslininkas, kuris turi licenciją.

1.6.Vartotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba individualią veiklą steigiantis asmuo, kuris įsigijo licenciją naudoti DataLife Engine pagal sutartį.

2. Licencinės sutarties temos

2.1. Šio licencinės sutarties tema yra teisė naudoti vieną licencijuota "DataLife Engine" kompiuterinę programą taip, kaip ir išdėstyta šiose susitarimo sąlygose. Jei nesutinkate su šios sutarties sąlygomis, jūs negalite naudoti šio produkto. Gaminio įdiegimas ir naudojimas parodo apie pilną visų šių sutarties sąlygų sutikimą.

2.2. Visos šio susitarimo nuostatos galioja tiek visai programai tiek jos atskiroms sudedamosioms dalims, išskyrus tuos atvejus, kai kito tipo licencijai yra pritaikoma sistemos komponentai.

2.3. Šis susitarimas yra sudaromas iki to momento, kai tik pradedama naudoti programa ir galioją visą jos teisėtą naudojimo laikotarpį laikantis vartotojui visų sutartyje nustatytų autorinės teisės aktų.

3. Sutarties sąlygos

3.1. Klientų aptarnavimo terminas nuo vienos "DataLife Engine" licencijos programos kopijos įsigijimo datos yra vieneri metai. Jei po aptarnavimo galiojimo laiko, jūs nusprendėte nepratęsti šios paslaugos, tai jūsų programa veiks visu pajėgumu ir toliau, tik be aptarnavimo ir be versijų atnaujinimo, išskyrus kritinius programos atnaujinimus.

3.2. Davėjas teikia techninę paramą vartotojams, įskaitant klausimus, susijusius su programos funkcijomis, instaliavimo bei operacinių sistemų nustatymų (populiarių) konfigūravimais.

3.3. Įsigyjant ir naudojant tik bazinę programos licenciją, klientų aptarnavimas apsiriboja tik standartiniu aptarnavimu įsigytu su licencija: Distribucijos teikimas, naujos versijos atnaujinimas, kritiniai programos atnaujinimai, techninis aptarnavimas Baziniai licencijai nepriklauso. Norint gauti techninės pagalbos paslaugą vartotojas turi turėti licenciją, kuri turi šią galimybę arba užsisakyti kaip papildomą paslaugą.

3.4. Jei vartotojas nusipirko projektą su jau padarytu svetainės turiniu, tai pirkėjas turi pranešti apie šį sandėrį ir duoti jam arba jai prisijungimo duomenis prie mūsų svetainės. Kitu atveju asmuo kuris pirko licenciją tiesiogiai ir turi prisijungimą prie svetainės. Trečiosios šalys, neturėdamos šios galimybės negalės gauti aptarnavimo ir distribucijos.

3.5. Mes pasiliekame teisę skelbti mėgstamas svetaines, vartotojų turinčių programą. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios sutarties sąlygas, bet ne atgaline data. Apie pasikeitimus vartotojai kurie yra įsigyją programą bus informuojami el. paštu.

4. Programos apribojimai

4.1. Programa yra intelektinės veiklos rezultatas ir jai yra taikomos autorinės teisės, kurias reglamentuoja ir gina Rusijos Federacijos intelektinės nuosavybės teisės ir tarptautinės teisės įstatymai.

4.2. Pavadinimas "DataLife Engine", o taip pat įtrauktas programos kodas yra Davėjo nuosavybė, kurio naudojimas yra galimas tik sudarant abipusį susitarimą, išskyrus jei licencijos tipas turi kitus programos komponentus. Bet koks mūsų originalios medžiagos platinimas yra saugomas įstatymų. Davėjas ir Gavėjas neatsako už svetainių turinį, sukurtą kito vartotojo naudojant "DataLife Engine" programą.

4.3. Programos algoritmas ir jo išeinantis kodas (įskaitant jo dalis) yra Davėjo ir Gavėjo nuosavybė. Bet koks programos naudojimas, kuris pažeidžia šios sutarties sąlygas, turi būti laikomas kaip Licencijos teisių pažeidimas ir yra pakankama priežastis vartotojo licencijos nutraukimui.

4.4. Davėjas garantuoja, kad pagal visas sutarties sąlygas privalo suteikti visą programinę dokumentaciją.

4.5. Jūs turėtumėte žinoti, kad perkant licenciją, jūs nenusiperkate "DataLife Engine" autorinių teisių. Perkate tik teisę naudotis programine įranga vienoje svetainėje ir ji (antro lygio domene ir jo sub-domenuose) priklauso tik jums ar jūsų klientui. Norint naudoti programą kitoje svetainėje jums reiktų nusipirkti kitą licenciją.

4.6. Programa negali būti perparduota tretiesiems asmenims.

4.7. Šios sutarties vartotojas neturi jokių teisių naudoti prekinių ženklų ir Davėjo bei Gavėjo aptarnavimo paslaugų.

4.8. Vartotojams jokiomis aplinkybėmis neleidžiama pašalinti, pakeisti informacijos apie autorių teises, prekinius ženklus arba patentuotą programos kodą.

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai

5.1. Vartotojai gali:

5.1.1 Keisti dizaino kodo struktūrą pagal svetainės poreikius. 

5.1.2 Gaminti ir platinti įvairius savo sukurtus šablonus bei kalbos pakeitimų failų modifikacijas. Sukurtos modifikacijos yra ne Davėjo nuosavybė, jei pati modifikacija sudaryta ne iš tiesioginio programos kodo.
 
5.1.3 Kurti savo modifikacijas programai, kuri tiesiogiai susijusi su programos kodu ir nurodyti, kad tai yra originalus vartotojo produktas. 

5.1.4 Perkelti programą į kitą svetainę, po pranešimo iš licencijos Davėjo, taip pat visiškai pašalinti programą iš ankstesnės svetainės.

5.2. Vartotojai negali:
 
5.2.1 Perleisti teisę naudoti programą trečiosioms šalims. 

5.2.2 Naudoti ar keisti programos kodo struktūros ir funkcijų kurios yra susijusios su programos struktūra. 

5.2.3 Sukurti atskirus, nepriklausomus produktus, pagamintus iš šios programinės įrangos kodo. 

5.2.4 Naudoti "DataLife Engine" programos kopijos su viena licencija kitose svetainėse (vienas antrojo lygio domenas ir jo sub-domenas). 

5.2.5 Reklamuoti, parduoti arba skelbti savo svetainėje piratines programos kopijas. 

5.2.6 Nelicencijuotų "DataLife Engine" programos kopijų platinimas ar skatinimas tą daryti kitus. 

5.2.7 Keisti arba ištrinti mechanizmus, kuriais tikrinama, ar egzistuoja originali licencija. 

5.2.8 Pakeisti ir ištrinti originalią Licencijos patvirtinimo procedūrą. 

6. Garantijos apribojimai

6.1. Norime atkreipti dėmesį, kad įdiegti "DataLife Engine" saugumo mechanizmai turi savo trūkumų ir nepaisant to, kad mes viską darome, norėdami apsaugoti programą nuo įsilaužimų, tačiau negarantuojame, kad to gali neįvykti. Taip pat mūsų garantija ir techninė pagalba yra neteikiama trečiosios šalies modifikacijoms, įskaitant kodo, stiliaus, kalbos pakeitimus ir jei šie visi dalykai yra keisti licencijos turėtojo ir jei programa yra keista jūsų ar trečiosios šalies, mes atsisakome taip pat teikti bet kokią techninę pagalbą.

6.2. DataLife Engine" negali būti grąžinta ar pakeista, dėl garantijos jog programa bus apsaugota nuo kopijavimo.

7. Išankstinis sutarties nutraukimas

7.1. Ši sutartis turėtų būti automatiškai nutraukta jei buvo nevykdytos šios sutarties sąlygos. Ši sub-licencijuota sutartis gali būti nutraukta vienašališkai mūsų, jei buvo rasti sub-licencinės sutarties pažeidimai. Jei buvo įžvelgti pažeidimai, tai išankstinė sutartis - nutraukiama ir jūs sutinkate pašalinti visas mūsų programos kopijas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

8. Davėjo kontaktinė informacija

LLC "Softnews Media Group"
660093, Krasnoyarsk, Kapitanskaya st., 12, office № 43
INN/KPP 2464251745/246401001
e-mail: support@dle-news.com