• Prisijungti
  • Registruotis

Privatumo politika

Ši asmeninės informacijos privatumo politika (toliau - Politika) taikoma visai informacijai, kurią turi „dle-news.lt“ ir (arba) oficialiems asmenims prireikus, bus galima gauti informacijos apie vartotoją tol kol jis naudojosi svetaine https://dle-news.lt/

Naudojimasis svetaine https://dle-news.lt/ reiškia besąlyginį vartotojo sutikimą su šia politika ir joje nurodytomis jo asmeninės informacijos tvarkymo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, vartotojas turėtų nesinaudoti šiais ištekliais.

1. Asmeninė vartotojų informacija, kurią gauna ir tvarko svetainė dle-news.lt

1.1. Pagal šią politiką „asmeninė vartotojo informacija“ reiškia:

1.1.1. Asmeninė informacija, kurią vartotojas pateikia apie save, registruodamasis (kurdamas sąskaitą) ar naudodamasis kitu svetainės naudojimosi procesu.

1.1.2 Duomenys, kuriuos automatiškai perduoda svetainei https://dle-news.lt, naudodamiesi vartotojo įrenginyje įdiegta programine įranga, įskaitant IP adresą, informaciją iš slapukų, informaciją apie vartotojo naršyklę (ar kitą programą, naudojant kuri patenka į svetainę), prieigos laikas, prašomo puslapio adresas.

1.1.3. Svetainėje https://dle-news.lt naudojami slapukai, skirti jūsų asmeninei ir bendrai informacijai saugoti. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos svetainė gali naudoti pakartotiniams lankytojams atpažinti, svetainės lankytojui palengvinti prieigą ir naudojimąsi jais, taip pat sekti svetainės lankytojų užklausas ir rinkti bendrą informaciją, siekiant pagerinti turinį. Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su slapukų naudojimu.

1.2. Ši politika taikoma tik svetainei https://dle-news.lt ir nekontroliuoja bei neatsako už trečiųjų šalių svetaines, į kurias vartotojas gali spustelėti svetainėje https://dle-news.lt esančias nuorodas. Tokios svetainės iš vartotojas gali rinkti arba reikalauti kitos asmeninės informacijos, taip pat gali būti atliekami kiti veiksmai.

1.3. Paprastai svetainė netikrina vartotojų pateiktos asmeninės informacijos teisingumo. Tačiau svetainė https://dle-news.lt daro prielaidą, kad vartotojas teikia patikimą ir pakankamą asmeninę informaciją apie save ir šią informaciją nuolat atnaujina.

2. Vartotojų asmeninės informacijos rinkimo ir tvarkymo tikslai

2.1. Svetainėje renkami ir saugomi tik tie asmens duomenys, kurie yra reikalingi palaikyti bendravimą su kitais svetainės https://dle-news.lt lankytojais

2.2. Asmeninė vartotojo informacija gali būti naudojama šiais tikslais.:

2.2.1 Šalies identifikavimas pagal susitarimus su svetaine

2.2.2 Teikti vartotojui individualizuotas paslaugas ir paslaugas, prekes ir kitas vertybes

2.2.3 Bendravimas su vartotoju, įskaitant pranešimų, užklausų ir informacijos apie svetainės naudojimą, paslaugų teikimą, siuntimą, taip pat vartotojo užklausų ir programų apdorojimą

2.2.4 Svetainės kokybės gerinimas, naudojimo paprastumas, naujų produktų ir paslaugų kūrimas

3. Vartotojo asmeninės informacijos tvarkymo ir perdavimo trečiosioms šalims sąlygos

3.1. Svetainė https://dle-news.lt saugo asmeninę vartotojų informaciją laikydamasis konkrečių vidaus taisyklių.

3.2. Kalbant apie asmeninę vartotojo informaciją, išlaikomas jos konfidencialumas, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas savanoriškai teikia informaciją apie save.

3.3. Svetainės https://dle-news.lt turi teisę perduoti vartotojo asmeninę informaciją trečiosioms šalims šiais atvejais:

3.3.1. Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas

3.3.2. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

3.3.3. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti

3.4. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

4. Vartotojo asmeninės informacijos keitimas

4.1. Vartotojas gali bet kada pakeisti (atnaujinti, papildyti) jo pateiktą asmeninę informaciją ar jos dalį, taip pat jos konfidencialumo parametrus, palikdamas pareiškimą svetainės administracijai tokiu būdu:


4.2. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, palikdamas pareiškimą svetainės administracijai tokiu būdu:


5. Priemonės, naudojamos vartotojų asmeninei informacijai apsaugoti

Svetainėje imamasi būtinų ir pakankamų organizacinių bei techninių priemonių, kad apsaugotų vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėto ar atsitiktinio patekimo, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų su ja.

6. Privatumo politikos keitimas.

6.1. Svetainė turi teisę keisti šią Privatumo politiką. Atliekant dabartinio leidimo pakeitimus, nurodoma paskutinio atnaujinimo data. Nauja Politikos versija įsigalioja nuo jos paskelbimo, nebent naujojoje Politikos versijoje numatyta kitaip. Dabartinis leidimas visada yra puslapyje https://dle-news.lt/privacy.html

6.2. Šiai politikai ir santykiams tarp vartotojo ir svetainės, atsirandantiems dėl privatumo politikos, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. 2020-04-11